Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

●  Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek

●  Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek

●  İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini bir araya toplayarak, tüm projelerimize uygulamak

●  Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak

●  Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak

●  Beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri sunmak

●  En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak

●  Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek

●  Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak

●  İnsan ile aileyi, doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan 'kaliteli yaşam sürme' olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek